Groenten » Brandhout

Brandhout

Het brandhout is hoofdzakelijk Zwarte Els waar we de komende jaren veel achterstallig werk in te halen hebben na aankoop van de gronden van de Wouwershoeve in Rosselaar, Balen.

 

Van Ecopedia:

Habitat: 

 

Zwarte els is een kleine tot middelgrote boom [...]. Op voedselrijke en mineraalrijke bodems groeit deze lichtminnende boomsoort het best. Ook zuurstofarme bodemomstandigheden, bv. bij langdurige overstromingen, kan zwarte els goed overleven. Via wortelknolletjes waarin zich bacteriën bevinden, slaagt de boom erin stikstof uit de lucht rechtstreeks op te nemen: dat heeft een bodemverbeterend effect. Om die reden wordt de boom nog steeds veel aangeplant door bosbouwers op ‘moeilijke’, natte standplaatsen. In de traditioneel beheerde hakhoutbossen en middelhoutbossen op nattere bodems speelde zwarte els een eersterangsrol als leverancier van brandhout. Zwarte els komt ook buiten het bos veel voor in lijnvormige landschapselementen op nattere bodems, gewoonlijk onder de vorm van al dan niet doorgeschoten hakhout of vooral vroeger ook als knotboom.

 

Wij kiezen om veiligheidsreden voor hakhout. Knotbomen zijn gevoeliger op uitbreken, maar vooral ook, met een kettingzaag in een boom klimmen is gevaarlijker dan vanop de grond werken. Daarenboven, is de hoge knot niet streekeigen. Hier wordt op stoel (50-100cm hoog) geknot. De vorige eigenaar heeft een mengeling van stoel en hoge knot toegepast. De hoge zagen we nu lager zodat deze ook van onderuit kunnen opschieten. Zwarte els geeft zelfs wortelopslag, dus voor de boom helemaal geen probleem, zelfs minder kans op omwaaien.

Momenteel geen droog brandhout beschikbaar!